Widgety

Widgety to podstawowe elementy każdej ze stron. Nie ma ograniczeń co do liczby widgetów znajdujących się na jednej stronie.

Dodawanie widgetów

Aby dodać widget do strony, kliknij w ikonę plusa znajdującą się w menu głównym.

fennec-menu-glowne-widgety

Aby ułatwić wyszukiwanie, widgety zostały podzielone na grupy tematyczne. Wybierz interesujący Cię widget i kliknij w niego dwukrotnie, aby dodać do strony. Możesz również zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie wybrać Dodaj.

fennec-dodaj-widget

Zarządzanie widgetem

W trybie edycji każdy z widgetów zostaje rozszerzony o dodatkowe menu pozwalające na łatwe zarządzanie.

fennec-panel

Skrajnie lewy element menu to tzw. uchwyt. Pozwala on na zmianę położenia widgetu na stronie tzn. przeniesienie z jednego miejsca w drugie. Po jego prawej stronie znajduje się ogólna nazwa widgetu. W dalszej części menu znajdują się trzy ikony – pinezka, oko oraz koło zębate.

fennec-panel-pinezka Ikona pinezki wykorzystywana jest do „przypinania” widgetu. Każdy przypięty widget zostaje automatycznie dodany do każdego potomka strony, na której został przypięty. Aby przypięcie było możliwe, szablon strony dziecka musi zawierać kontener o tej samej nazwie, co kontener, w którym znajduje się widget rodzica. Przypięty widget oznaczony jest zieloną ikoną pinezki. Widget, który został dodany do strony w wyniku dziedziczenia oznaczony jest bladozieloną ikoną pinezki. Przypięcie widgetu odbywa się automatycznie dla wszystkich wersji językowych strony.
fennec-panel-oko Ikona oka określa, czy widget ma zostać wyświetlony po publikacji. Przekreślona ikona oznacza, że widget nie znajdzie się na stronie po opublikowaniu. Przejście z trybu edycji do podglądu ukryje widgety, dla których ustawiono Ukryj. Wyświetlenie/Ukrycie jest niezależne dla poszczególnych wersji językowych tzn. widget ukryty w polskiej wersji językowej będzie widoczny w wersji angielskiej (o ile i w niej nie zostanie ukryty).
fennec-panel-kolo-zebate Ikona koła zębatego pozwala na wyświetlenie dodatkowych opcji dla widgetu – kopiowania, usunięcia oraz edycji.
fennec-panel-kopiuj-widget Kopiowanie widgetu to operacja polegająca na powieleniu istniejącego widgetu i dodanie go na spód (koniec) istniejącego kontenera. Kopiowanie różni się od dodania nowego widgetu tym, że konfiguracja kopiowanego widgetu zostaje zapisana do nowo utworzonego elementu. Jeśli kopiowany widget był przypięty, zostanie skopiowany również do wszystkich potomków danej strony. Kopiowanie widgetu odbywa się automatycznie dla wszystkich wersji językowych strony.
fennec-panel-kosz Usunięcie widgetu sprawi, że element zostanie usunięty z kontenera, w którym się znajduje. Jeśli widget był przypięty, zostaną usunięte wszystkie jego wystąpienia w stronach potomnych. Kopie widgetu (utworzone za pomocą przycisku Kopiuj widget) nie zostają usunięte. Usunięcie widgetu odbywa się automatycznie dla wszystkich wersji językowych strony.
fennec-panel-olowek Kliknięcie w ikonę ołówka przeniesie do edycji widgetu, czyli konfiguracji treści, którą ma wyświetlać. Każdy z dostępnych widgetów posiada indywidualny zestaw możliwych ustawień. Edycja przypiętego widgetu możliwa jest wyłącznie na stronie, na której widget został przypięty. Konfiguracja treści widgetów jest niezależna dla poszczególnych wersji językowych.