Strony

Strona jest podstawowym elementem systemu. Każda nowa instalacja posiada dokładnie jedną stronę – Stronę główną. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć kolejne – liczba stron w systemie jest nieograniczona.

Każda strona identyfikowana jest poprzez nazwę. Ponadto, każda ze stron może posiadać indywidualny szablon oraz rodzica – z czym to się wiąże opiszemy w dalszej części instrukcji.

Dodawanie nowej strony

Aby dodać nową stronę, kliknij w ikonę zielonej kartki znajdującą się w menu głównym. W oknie, które się wyświetli, należy podać tytuł strony – dobrze, aby był unikalny – ułatwi to jej identyfikację. Dodatkowo możesz określić rodzica strony lub/i wybrać jej szablon.

fennec-dodaj-strone

Ustalenie rodzica strony pozwala na prostą hierarchizację wszystkich stron. Ponadto strona „dziecko” może odziedziczyć po rodzicu niektóre widgety, o czym mowa w rozdziale WIDGETY.

Szablon strony definiuje wygląd tworzonej strony. Od szablonu zależy to, gdzie będzie można umieścić widgety oraz to, jak zostaną wyświetlone. Gdy pole to pozostanie puste, szablon zostanie wybrany automatycznie w oparciu o rodzica strony.

Gdy wymagane pola zostaną uzupełnione prawidłowo, aktywuje się przycisk Dodaj. Po jego kliknięciu zostanie utworzona nowa strona, a Ty zostaniesz przekierowany do jej edycji.

Edycja strony

Klikając w ikonę ołówka znajdującą się w menu głównym, przejdziesz do edycji strony. Zakładka ta pozwala na zmianę tytułu strony oraz tzw. przyjazny link. Przyjazny link to krótki identyfikator strony, który otrzyma każda strona po publikacji. Stosowanie przyjaznych linków ma pozytywny skutek w przypadku pozycjonowania stron (SEO).

fennec-edycja-strony-1

Pole Ustaw jako stronę główną pozwala na ustawienie domyślnej strony dla systemu. Strona główna zostanie automatycznie wyświetlona jako pierwsza przy publikacji oraz w trybie edycji.

fennec-edycja-strony-2

Dalsze opcje pozwalają na optymalizację wybranej strony pod kątem pozycjonowania. W prosty sposób zdefiniujesz wartości dla podstawowych tagów META w języku HTML oraz ustawisz zaawansowane wyświetlanie strony w protokole Open Graph. System wskaże Tobie również jak wprowadzone zmiany wpłyną na wyświetlenie strony w wynikach wyszukiwarki Google.

fennec-edycja-strony-3

Za pomocą narzędzia do zmiany języka strony, możesz przełączyć się pomiędzy dostępnymi wersjami językowymi.

fennec-edycja-strony-4

Gdy zdecydujesz się na zapisanie zmian i zakończenie edycji, kliknij w ikonę dyskietki. Będzie ona aktywna, o ile wprowadzone dane są prawidłowe.

fennec-edycja-strony-5

Usuwanie strony

Jeśli utworzona strona nie jest już Tobie potrzebna, możesz ją usunąć klikając w ikonę kosza.

fennec-menu-glowne-usuniecie-strony

Przed usunięciem strony zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji.

fennec-usuwanie-strony