Galeria

Galeria jest miejscem, do którego trafiają wszystkie pliki załączone w systemie.

Dodawanie pliku

Aby dodać plik do galerii, kliknij w ikonę znajdującą się w górnym menu.

fennec-dodaj-plik

W oknie Dodaj plik kliknij w zielony przycisk, a następnie wskaż pliki, które chcesz przesłać na serwer. Po zaakceptowaniu, dla przesłanych prawidłowo plików zostaną wygenerowane poglądowe miniatury.

fennec-dodaj-plik-2

W tym miejscu możesz również nadać nazwę i opis dla pliku. W tym celu kliknij w miniaturę pliku, aby z lewej strony wyświetlić panel zarządzania plikiem.

fennec-dodaj-plik-3

Ostatnim krokiem jest kliknięcie w pomarańczowy przycisk Dodaj. Po zakończeniu przesyłania, miniatury nowych plików zostaną wyświetlone w głównym oknie galerii.

Usuwanie plików

Aby usunąć plik, należy skierować kursor myszy na miniaturę tak, aby w prawym górnym narożniku wyświetliła się czerwona ikona kosza. Następnie należy kliknąć w widoczną ikonę i potwierdzić swoją decyzję.

fennec-usun-plik

Edycja plików

Edycja plików pozwala na zmianę opisu pliku oraz tekstu alternatywnego (wykorzystywanego np. przy wyświetlaniu obrazów). Aby dokonać edycji pliku należy, podobnie jak w przypadku usuwania, skierować kursor myszy na plik tak, aby w lewym górnym narożniku miniatury wyświetliła się ikona ołówka. Po kliknięciu w ikonę wyświetli się okno pozwalające na zmianę opisu oraz tekstu alternatywnego. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć w przycisk Zapisz. Aby porzucić zmiany, kończąc tym samym edycję, należy kliknąć w przycisk Anuluj.

fennec-edytuj-plik

Albumy

Albumy, podobnie jak ich rzeczywiste odpowiedniki, pozwalają na grupowanie zdjęć. Utworzony album może zostać wykorzystany w widgetach np. w galerii albo sliderze.

Dodawanie albumu

Aby utworzyć nowy album, kliknij w ikonę albumu znajdującą się w głównym menu, a następnie zieloną ikonę albumu, znajdującą się w bocznym menu.

fennec-dodaj-album

Nazwę lub opis albumu zmienisz, klikając w odpowiednie pole.

fennec-edytuj-album

Usuwanie albumu

Aby usunąć album, zaznacz go, a następnie kliknij w ikonę kosza znajdującą się w bocznym menu. Wymagane jest potwierdzenie usunięcia.

fennec-usun-album

Dodawanie zdjęć do albumu

Aby dodać zdjęcie do albumu, zaznacz je lewym przyciskiem myszy. Następnie ponownie wciśnij lewy przycisk myszy (nie puszczaj!) i przeciągnij zdjęcie do albumu, tak, aby podświetlił się na zielono. Tym samym sposobem możesz jednocześnie dodać kilka zdjęć do albumu.

fennec-dodaj-zdjecia-do-albumu

Alternatywną metodą dodawania zdjęcia jest jego zaznaczenie (lewym przyciskiem myszy), a następnie kliknięcie w ikonę plusa.

fennec-dodaj-zdjecia-do-albumu-2

Usuwanie zdjęć z albumu

Aby usunąć zdjęcie z albumu, kliknij w album dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Lista wszystkich plików w galerii zostanie przefiltrowana i wyświetlone zostaną jedynie zdjęcia należące do albumu.

fennec-zawartosc-albumu

Gdy zdjęcie jest zaznaczone, kliknij w ikonę minusa znajdującą się w górnym menu, aby usunąć je z albumu. W ten sposób możesz usunąć kilka zdjęć jednocześnie.

fennec-usun-zdjecie-z-albumu