Wpisy w kategorii: "FAQ"

Nie mogę wykonać automatycznej aktualizacji

Fennec CMS od wersji 2.2.1 umożliwia wykonanie aktualizacji z poziomu systemu. Aby proces przebiegł pomyślnie, wymagane jest spełnienie kilku podstawowych zasad. W tym poradniku przedstawimy najczęstsze problemy dotyczące aktualizacji i sposoby na ich rozwiązanie.

Brak dostępu do zapisu w katalogach lub plikach

Komunikat ten informuje o braku uprawnień do podstawowych plików lub/i katalogów systemu Fennec CMS. Dostęp ten jest wymagany, ze względu na wykonywaną kopię bezpieczeństwa plików systemowych. Zalecane prawa dostępu to:

  • 755 – dla katalogów,
  • 644 – do plików.

Oznacza to, że dostęp do zapisu będzie miał wyłącznie właściciel plików. Zmiany uprawnień można dokonać co najmniej na dwa sposoby.

Sposób #1

Skorzystaj z dowolnego menedżera plików, aby za pomocą protokołu FTP nawiązać zdalne połączenie z serwerem. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się system Fennec CMS, zaznacz go, a następnie przejdź do okna zmiany uprawnień. W polu Wartość liczbowa wprowadź 755 dla katalogów i 644 dla plików. Zastosuj zmiany rekurencyjnie dla wszystkich plików i katalogów.

Sposób #2

Jeśli serwer, na którym zainstalowany jest system posiada system operacyjny z rodziny Unix, a Ty posiadasz do niego zdalny dostęp (SSH), możesz zmienić uprawnienia do wszystkich plików i katalogów poleceniami:

Pliki

find /ścieżka/do/katalogu/z/systemem/fennec-cms -type f -exec chmod 644 {} \; 

Katalogi

find /ścieżka/do/katalogu/z/systemem/fennec-cms -type d -exec chmod 755 {} \; 

Pamiętaj, aby podać prawidłową ścieżkę do systemu Fennec CMS (pogrubiony fragment).

Zgodnie z ustawionymi uprawnieniami, dostęp do plików i katalogów będzie miał jedynie ich właściciel. Upewnij się, że jest nim ten sam użytkownik, który wykorzystywany jest przez serwer Apache – zazwyczaj jest to www-data.

Pobieranie paczki z nową wersją...

Jeśli błąd wystąpi podczas pobierania paczki z nową wersją, oznacza to, że serwery, na których znajdują się pliki są tymczasowo wyłączone. Wystarczy po kilku minutach wykonać aktualizację ponownie.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa i rozpakowywanie plików...

Jeśli błąd wystąpi podczas tworzenia kopii lub rozpakowywania plików, upewnij się, że wszystkie prawa dostępu zostały ustawione prawidłowo.

Aktualizacja bazy danych...

Błąd podczas aktualizacji bazy danych może wynikać z ograniczonej funkcjonalności serwera PostgreSQL. W celu otrzymania szczegółowych instrukcji, skontaktuj się z nami.

Czy system Fennec CMS obsługuje bazy danych MySQL?

Nie.

Na obecnym etapie rozwoju systemu skupiliśmy się na obsłudze wyłącznie baz PostgreSQL. Jednocześnie nie wykluczamy wprowadzenia obsługi baz danych MySQL w przyszłości.

Czy systemu Fennec CMS można używać w celach komercyjnych?

Tak.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać system Fennec CMS w celach komercyjnych. Należy jednak pamiętać o wymogach regulaminu, a w szczególności punktu o treści:

Użytkownik i inna osoba korzystająca z systemu Fennec CMS w wersji darmowej ma obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu aktywnego linku do strony internetowej www.fenneccms.pl wraz z informacją, iż silnikiem lub systemem CMS strony internetowej, jest system Fennec CMS.

Z obowiązku można zostać zwolnionym po wykupie licencji premium. Aby skorzystać z tej opcji, należy skontaktować się bezpośrednio z twórcami systemu - Kontakt.

Jak podpiąć szablon HTML w systemie Fennec CMS?

Podpięcie własnego motywu zostało znacznie ułatwione w wersji 2.2.0, a będzie jeszcze prostsze w niedalekiej przyszłości.

Pierwszym krokiem jest znalezienie interesującego motywu. W tym celu możesz skorzystać z usług portali internetowych oferujących gotowe rozwiązania np. www.startbootstrap.com lub przygotować motyw samodzielnie. W obu przypadkach należy pamiętać o tym, aby pliki z szablonami (są to pliki o rozszerzeniu *.html) znajdowały się bezpośrednio w katalogu głównym z motywem – w przeciwnym razie nie zostaną prawidłowo wykryte. Pozostała struktura nie jest istotna. Na obrazku poniżej przedstawiono przykładową strukturę katalogu z motywem.

Dodawanie szablonów - przykładowa zawartość paczki z motywem

Po pobraniu motywu, przenieś rozpakowaną paczkę do katalogu templates znajdującego się w głównym katalogu systemu Fennec CMS, tak jak na obrazku poniżej. Pamiętaj, że katalog musi mieć nadane odpowiednie prawa do odczytu tak, aby system mógł go prawidłowo zaimportować.

Czytaj dalej

W menedżerze motywów znajduje się motyw z informacją: "Motyw nie zawiera szablonów"

Upewnij się, że w katalogu głównym motywu znajdują się szablony - są to pliki o rozszerzeniu *.html. To właśnie te pliki Fennec CMS automatycznie zainstaluje, gdy tylko zostaną poprawnie wykryte.

Jeśli w katalogu znajdują się szablony, a mimo to nie są one widoczne w systemie, upewnij się, że posiadają one odpowiednie prawa do odczytu (chmod).

Archiwum